Barkod Etiketlerinin Cinslerine Göre Ömürleri

Barkod etiketleri cinslerine göre farklı kullanım sürelerine sahiptirler. Kullanım sürelerini en fazla dış etkenler etkilemektedir. Isı, ışık nem güneş ve su bu dış etkenler arasında yer almaktadır. Bu etkenlere maruz kalan barkod etiketlerin yüzeylerinde kararmalar meydana gelmekte ve yapılan baskılar zaman içerisinde silinmekte,  karışmakta, hatta yok olmaktadırlar. Dış etkenlere karşı alınacak tedbirler etiket ömürlerinin uzatılmasında etkili olacaktır. Altı aydan başlayan etiket ömürleri cinslerine göre on iki aya kadar çıkmaktadır.

Barkod Etiket Cinsleri

barkod-etiketleri

Barkod etiketleri genel anlamda ikiye ayrılmaktadır. Plastik bazlı barkod etiketler ve kağıt bazlı barkod etiketler iki ana kategoridir. Piyasada genellikle kullanılan etiket cinsleri, kağıt bazlı etiketlerdir. Kuşe etiket, vellum etiket, eco termal etiket ve lamine termal etiket en fazla kullanılan barkod etiket çeşitleridir.

Vellum etiket, kağıt bazlı etiket çeşididir. Üzerinde pürüz olarak nitelendirilecek çukurluklar bulunmaktadır. Bu çukurluklar göz ile ayırt edilemeyecek niteliktedir. Yüzeydeki çukurluklar etiketin alt kısmına da geçmektedir. Mat bir görüntüye sahip olan etiketler, kuşe etiket ile baskı kalitesi açısından fark yaratmamaktadır.

Kuşe etiket cinsi, kağıt bazlı etiket olmak ile birlikte, yarı parlak ve pürüz içermeyen bir yüzey yapısına sahiptir. Parlak yüzeye sahip olması, kaliteli baskı alınmasına neden olmaktadır.

Eco termal etiketler, kağıdın üzerine termal lamine edilmesi neticesinde meydana gelmektedir. Kullanılmakta olan barkod yazıcının, baş bölgesindeki ısının, etiket üzerindeki termal lamineyi sıvılaştırması ve baskıya dönüştürmesi mantığı ile çalışmaktadır.

Lamine termal etiket ise, direkt termal yani ribon kullanılan baskı yöntemi ile hizmet vermektedir. Eco termal etiket cinslerine göre uzun ömürlü yapıya sahiptirler. Tüm etiket cinsleri gibi dış etkenlere maruz kaldığında yazılarında ve yapılarında değişimler meydana gelmektedir.