Endüstri Mühendisliği Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

İlerleyen zamanla kullanılan malzeme ve buna bağlı ihtiyaçlar değişmiş ve bunun gibi birçok ihtiyaçtan yeni meslekler doğmuştur. Endüstri mühendisliği de bu mesleklerden biridir. Bu meslekte sanayinin gelişmesi önemli bir rol oynamıştır. Dünya üzerindeki ilk mühendislik makine mühendisliği olmuştur. Elektrik ve kimya branşlarından sonraysa endüstri mühendisliği oluşmuştur.

ABD’de Endüstri Mühendisliği Odası kuruluşu 1948’de olmuştur. En eski mühendisliklerden birisidir. Sanayi devrimiyle tarımda endüstriye geçiş görülmüştür. Teknolojinin gelişmesi bu mesleğin oluşumunu hızlandırmıştır. Büyük ve karmaşık gelen sistemlerin tasarımında endüstri mühendisliğine ihtiyaç duyulmuştur.

Endüstri Mühendisliği Temeli

Temeli yıl olarak 1750- 1850 yılları arasına dayanır. Adam Smith’in yayımladığı kitap etkili olmuştur. 19. Yüzyılda Endüstri Devrimiyle gelişmiştir. Makine ve malzemeden oluşmuş sistemlerin tasarımı bu sistemlerin gelişimi ve kuruluşuyla ilgilenecek bir mühendislik dalına ihtiyaç duyulmuştur. Bunun sonucunda endüstri mühendisliği konusunda çalışmalar başlamıştır.

Endüstrinin Babası

Endüstri mühendisliği alanında ilk çalışmalar yıl olarak 1856-1915 arasında olan endüstri mühendisliğini başlatan, sistemleştiren ve kurucusu diye kabul edilen Amerikalı, mesleği makine mühendisliği olan Frederick W. Taylor olmuştur. Metod, zaman etüdünü ortaya koymuştur. Edindiği bilgileri ve meslekle ilgili bilgileri ‘’Shop Management and The Principles of Scientific Management” isimli kitabında toplamıştır. Endüstri mühendisliğiyle birlikte makine ve malzeme üretimi ve gelişimi artmıştır. Bu gelişme başta tarım olmak üzere birçok alana fayda sağlamıştır.

  1. Dünya Savaşı Sonrasında Endüstri Mühendisliği Konuları:

Zaman etüdü

Metod Etüdü

İş kolaylaştırma

Kalite kontrol etmek

İş değerlendirme

Ücret yönetimini incelemek

Malzeme taşıma sistemleri

Üretim kontrol ve planlama

Henry Ford, otomobil endüstrisinde yaptığı yenilikçi uygulamaları başlatmasıyla birlikte iş düzeni ve iş tekniği kısmında bir dönem parlama yaratan bu girişim ile 19.yüzyılda başlayan endüstri mühendisliğinin sitemine eşdeğer sayılabilmektedir.