Endüstrinin Karşılaştığı Zorluklar

Endüstrinin Karşılaştığı Olumsuz Etkiler

Endüstrinin olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları da mevcuttur. Özellikle dördüncü sanayi devrimiyle endüstri alanında meydana gelen inovasyonlar sayesinde, akıllı üretim yani robotların daha çok üretimde yer almasıyla beraber insan gücü oranı sanayi ortamında azalmaya başlayabilir. Bunun sebebi, akıllı üretim maliyet ve zaman tasarrufu sağlar. İnsan gücüne kıyasla, daha hatasız ve sağlıklı ürünlerin piyasada yer alması sağlanır. Bu sadece üretimde çalışan kişiler için değil mavi ve beyaz yakalılar içinde bu sistem risk taşımaktadır. Yapay zekâyla birlikte başarılı bir şekilde tasarım, yazılım ve üretim yapabilen robotlar sanayinin her alanında yer alabilir. Endüstri alanında gerçekleşen bu gelişmelerin, yeni nesil meslek grupları ortaya çıkarılacağı öngörülse de artan nüfus artışı istihdam oranlarında pek bir değişiklik yaratmayacak gibi bir izlenim veriyor.

Endüstrinin Karşılaştığı Zorluklar

Endüstrinin en önemli sorunlarından birisi bilgi, yetenek ve beceri eksikliğidir. Bu eksiklik sanayi işlerinin yavaş, hatalı ve yeni inovasyonlara ayak uyduramama gibi olumsuz etkilere neden olur. Bazı büyük uluslararası firmaların teknoloji ile ayak uydurarak sistemlerinin geliştirmesi endüstri alanında yaşanan zorluklar aksine bir örnek olabilir. Otomatik sistemler iş gücü talebini azaltabilir. Bu gelişmeler sanayiye farklı bir bütünleşme yaratsa da, sosyo-ekonomik yönden bir takım eksiklikleri de beraberinde getirebilir. Sistemlere uygulanan yazılım, network, Ar-Ge çalışmalarında meydana gelen etkileşim, veri aktarımı verimlilik artışını sağlasa da, sistemlerde yaşanabilecek arızalar düşünüldüğünden fazla ciddi sorunlar yaratabilir.

Projeler hayata geçirilmeye karar verildiğinde, paydaşlar arasında yaşanabilecek uzlaşmazlıklar ve değişimlerin maliyetlerinin yüksek olması endüstrinin karşılaştırdığı bir başka sorundur. Üretim süreçlerinde yaşanan sorunlara çözüm bulmak için zaman kaybı işletmeleri olumsuz etkileyebilir. Öngörülen stratejilere dayanan teknolojiye adapte olabilme süreçleri oldukça uzundur ve bu yolda yapılabilecek işbirliklerin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi zaman alabilir.