Kişisel Gelişimin Diğer Gelişim Alanları Arasındaki Farkı Ve Önemi Nedir?

Kişisel Gelişimin Diğer Gelişim Alanları Arasındaki Farkı Ve Önemi Nedir?

Toplumlar bireylerden oluşurlar. Toplumlar bireylerin gelişmeleriyle gelişirler. Bir bireyin herhangi bir alanda gelişmesi için önce kendi içinde kendi benliğini geliştirebilmiş, belirli bir bireysel olgunluğa ulaşmış ve kişisel oluşumunu tamamlayabilmiş olması gerekmektedir. Toplumların refah seviyesine erişmesi, günümüz dünyasının çağdaş düzenine ve çağdaş yapılandırmalarına ayak uydurması için temelde birey esaslı gelişme amaç edinilmelidir. Koca bir yapıya gelen ağırlığı, yükleri bir kilit taşı kaldırabiliyor ve yapıya destek sağlayabiliyorken yine aynı kilit taşının yokluğu yapının çökmesine neden olabiliyor. Toplumları, kıtaları, ülkeleri yenileştirmek, geliştirmek istiyorsak bu işe işin ana kaynağından yani bireyden başlamalıyız.

Kişisel Gelişimin Diğer Gelişim Alanları Arasındaki Farkı Ve ÖnemiKişisel Gelişimin Diğer Gelişim Alanları Arasındaki Farkı Ve Önemi Nedir?

Bir birey yetişirken doğup büyüdüğü ortamdan etkilenir. Kişi aldığı kültür ile yoğrulurken kendine bir benlik yaratır ve hayatını bu şekilde devam ettirir. Bireyin yetiştiği, toplumsal hayata adım attığı ilk ortam ailedir, daha sonrasında okullar, çalışılan iş yerleri ya da bulunulan herhangi diğer sosyal çevrelerdir.

Bireyin tüm bu yaşam alanlarında kendisi olabilmesi, en doğru şekilde kendini yansıtabilmesi, yaptığı her işte üst düzeyde verim alabilmesi için bireyi kendini tanımaya yönelten kişisel gelişim alanı değeri gitgide daha çok anlaşılan ve günden güne daha çok önem verilmeye başlanılan bir alandır. Toplumlar üzerinde etki bırakmak ve değişiklik yaratmak gibi konularda kişisel gelişim alanı tüm alanlar içerisinde çok özel ve çok önemli bir yere sahiptir.

Bu konuya merak duyan veya hali hazırda bu konuyla ilgilenen kişilerin yorumlarından yola çıkılarak hazırlanan bu konu hakkında yazılmış ve en çok beğenilmiş beş kitap ise şunlardır;

  1. Evrenden Torpilim Var – Aykut Oğut
  2. Duygusal Zeka – Daniel Goleman
  3. Üstün Başarı – Acar Baltaş
  4. Savaşçı – Doğan Cüceloğlu
  5. Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır – Ahmet Şerif İzgören