Meteor Nedir?

Meteor Nedir?

Meteor, uzay boşluğunda sürüklenen her türlü kayaç parçalarının genel  adıdır. Halk arasında ‘Göktaşı’ olarak da bilinir. Meteorların büyük bölümünün kaynağı astroid kuşağıdır.

Astroid kuşağı, genellikle Mars ve Jüpiter arasında bulunan ve Güneş Sistemi’nin oluşumundan kalan toz ve kaya parçalarından oluşur. Burada kendi halinde sürüklenen yaklaşık 1 milyon astroid keşfedilmiştir.

Yerkürenin atmosferi beş ana katmandan oluşur. Bunlar(yerde uzaya doğru),Meteor Nedir?

Troposfer

Stratosfer

Mezosfer,

Termosfer

Ekzosfer’ dir. Ozonosfer ve İyonosfer ise ara katmanlardır.

Astroidler, oluştukları astroid kuşaklarında zamanla maruz kaldıkları çekim etkisinden kurtulmayı başarıp, uzayda sürüklenmeye başlar ve Güneş Sistemi’nin diğer gezegenleri arasında ilerler. Bu esnada Dünya’nın da yakınından geçen binlerce kayaçtan bazıları gezegenimizin manyetik alanından kurtulur ve yer çekimine kapılarak yerkürenin atmosferine doğru çekilir. Bu kayaçlar atmosferimize belli açılarda giriş yaparlar ve sürtünmenin etkisiyle alev alırlar.

Geceleri açık bir gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz ve ‘yıldız kayması’ olarak bildiğimiz olay aslında bu kayaçların (meteor ya da astroid) atmosferde yanmasıdır. Astroidler gezegenimizin atmosferinde yanarken parçalanır ve arkalarında bir toz bulutu bırakırlar. Ancak bu görsel şölen çoğunlukla kuyruklu yıldızlarla karıştırılır. Kuyruklu yıldız, kayaç bir yapıdan ziyade donmuş su, gaz(buz) ve bir nedenle Güneş Sistemi’nin oluşumu esnasında sıkışmış kozmik diye nitelendirilen toz kümelerinden oluşur.

Kuyruklu yıldızlar Güneş’in ya da diğer yıldızların yakınından geçerken yaklaşık 500. geçişleri sonrasında bir astroide benzeyebilirler. Hatta Güneş Sistemi’nde dolaşan pek çok göktaşının parlaklığını kaybetmiş birer kuyruklu yıldız olduğu sanılmaktadır. Günümüzde kayda alınmış 1024 kuyruklu yıldız vardır ve çoğunun yörüngeleri belirlenmiştir.

Tarihte ilk bulunan astroid Ceres adlı gök cismidir. Ceres daha sonra yapılan detaylandırmada cüce gezegen sınıfına alınmıştır. Ceres, yaklaşık 952 km çapı ile tüm astroid kuşağı kütlesinin üçte birini oluşturur.