Milletin Dili Neden Önemlidir ?

Milletin Dili Neden Önemlidir ?

MİLLET DİLİ

Dil, insanların birbiriyle duygularını, fikirlerini paylaşmada kullandıkları en etkili iletişim biçimidir. İnsanoğlu doğası gereği çok eski çağlardan beri diğer insanlarla bir arada yaşamaya ihtiyaç duyar. Bu anlamda dil düşünceleri ortak olan bireylerin bir arada topluluk olarak yaşamasında etkilidir. Yani milli değerlerin ve kültürün oluşması dil yoluyla olur. Bu bakımdan farklı coğrafyalardaki toplulukların aynı dili konuşması soylarının da aynı olduğunun göstergesidir.

 Dilin Topluma Etkisi

Ortak değerlerle bir araya gelen toplulukların bu değerlerini milli benliklerini gelecek nesillere anlatması içinde dil en önemli ve etkili araçtır. Fakat dilde meydana gelebilecek değişimler ya da diğer dillerle etkileşmesi sonucu dilin yozlaşmasıyla, geçmişi anlamayı sağlayan bağlantı kopmuş olur. Yani milli değerlerin, milli kültürün, milletin tarihinin anlaşılması zorlaşmaya başlar.

Dünya üzerinde her şeyde olduğu gibi dilin de ortaya çıkması, gelişmesi ve yok olma süreci vardır. Dünya üzerinde günümüze kadar ortaya çıkmış, tespit edilen, binlerce dil vardır fakat 21. yüzyılda sadece 192 dilin varlığı mevcuttur. Dilin değişmesi, yozlaşması ya da yeterince korunmaması gibi faktörler dilin yok olma sürecini etkilemektedir. Ayrıca bir milletteki bireylerin iletişimini sağlayan birincil faktör değiştiği zaman bireyler arasında anlaşmazlıklar meydana gelir ve kitleler arasında kopmalar meydana gelir. Nesiller arasında da anlatma ve anlamada yaşanan sıkıntılar sonucunda milli değerlerin aktarılmasında sıkıntılar yaşanır. Bunun sonucunda eski dil-yeni dil kavramları ortaya çıkar. Dile eski-yeni olarak bakılması “millet” i oluşturan, milli varlığı koruyan unsurun tamamen değiştiğinin en belirgin kanıtıdır.

 Millet Dilinin Önemi

Milletin dili neden önemlidir? Geçmişten günümüze kadar milletin ortak değerlerinin kalıcılığını sağlamak, nesiller arası anlaşmazlıkların yaşanmaması ve toplumun bir arada yaşayabilmesi için millet dilinin korunması ve yozlaşmadan sade bir dil olarak kalması önemlidir.

Milletin Dili Neden Önemlidir ?

“Milletin Dili Neden Önemlidir ?” üzerine bir yorum

  1. bir milleti var eden dili ve geçmişidir bence bu nedenle dil olmasa geçmişi olmaz bir milletin buna sebep bu konuda birçok kitap ve bilgiler vardır dilerseniz inceleyiniz

Yorumlar kapalı.