Sanayisi Gelişmiş Ülkelerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Sanayisi Gelişmiş Ülkelerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Sanayisi gelişmiş ülkelerin ortak özelliklerinden belki de en önemlisi demokratik değerlerin son derece gelişmiş ve insan haklarının son derece ileri olduğu, insanların kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri ortamların o ülkenin karar verici unsurları tarafından sağlanmış olduğu ülkelerdir.

Sanayi devrimi bağnaz kilise inancının yıkılmasıyla sağlandı bu kilise ki benim size verdiklerimle düşünüp, yaşayıp ona göre üreteceksiniz diyen bir ruhban sınıfı tarafından kontrol edilen sosyal ve iktisadi hayatı kontrol ediyordu. İnsanların bu bağnaz düşünceyi yıkmasıyla birey temeline indirgenen toplum yapısı girişim temelinde bireysel teşebbüsler yoluyla yeni yeni fikirlere eğilip başkalarının kendilerine gösterdiklerini değil de kendi inandıkları ve bugüne kadar dillendiremedikleri düşünceler temelinde hareket etmeye başlamışlardır. Zaten insan başkalarının yönlendirmesiyle değil de kendi inandığı ve benimsediği hayat görüşüyle yaşadığı temelde özgürleşip bireyleşebilir.

Sanayisi Gelişmiş Ülkelerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Bununla birlikte insanlar farklı farklı alanlara dağılıp farklı farklı pazarlara ulaşma ihtiyacına yöneldiler. Bununla birlikte farklı farklı pazarlara ulaşmaları ellerindeki mal ve hizmetlerin yeni pazar ihtiyaçlarına göre daha da arttırma ihtiyacı duydular. Bunun akabinde yeni üretim metotları geliştirme ihtiyaçları doğdu ve seri ya da bant üretime geçildi seri üretimle birlikte daha kolay daha ucuz ve daha hızlı üretim sağlandı sanayisi gelişmiş ülkelerin ortak özellikleri nelerdir? sorusuna tek bir şekilde cevap verebilmek mümkün değildir çok çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş değerler silsilesi şeklinde cevap verebilmek kaydıyla o toplumda yaşayan insanların birey olgunluğuna erişebildikleri ve en önemlisi hükümetlerin ve karar alıcıların o toplumdaki insanların önlerini kesmek bir yana ufuklarını açmalarını sağlayıcı politikalara yönelmeleri doğrultusunda cevap verilebilir.

Bu hükümetler ki insanların önüne engel değil yol gösterici oldukları şurası da muhakkak ki oyunun bizatihi oynayan değil oyunun kurallarını belirleyen olduğu müddetçe hem ülke hem toplum kalkınmasını daha hızlandıracağı aşikardır.