Simgesel Kültür Nasıldır?

Bilindiği üzere çoğu canlı kendi aralarında bir takım yollarla iletişim kurmaktadır. Ancak şöyle de bir gerçek var; bu canlılar içerisinde yalnızca insanlar dillerini kullanarak simgesel düşünce ile iletişim kurmaktadır. Tam da bu düşünceden yola çıkarak simgesel kültür nasıldır? sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.

Serüveni 

İnsanoğlu yalnızlığı bırakıp bir arada yaşamayı öğrenip sosyalleşmeye başladığı andan itibaren kendi aralarındaki iletişimde simgeleri kullanmaya başlamışlardır. Bunun sebebi ise birlikte yaşamanın somut düşünceden çok soyut düşünceleri meydana getirmesidir. Nitekim insanlar anlam veremedikleri düşünceleri simgelerle aktarmaya çalışmışlardır. Bu durum zamanla simgesel bir kültürün oluşmasına neden olmuştur. Dolayısıyla simgesel kültürün kökeni insanlığın dönüm noktalarından biri olan avcı-toplayıcı toplum dönemine kadar dayanmaktadır diyebiliriz.

Oluşumu

İlk avcı-toplayıcı toplumların farkında olmadan oluşturdukları kültür zamanla simgesel bir hal almaya başlamıştır. Nitekim düşünen ama aktarmada sorun yaşayan ilk toplumlar bunu aşmak için zamanla düşüncelerini aktarmak için bir takım yollar aradılar ve çareyi simgesel düşüncede buldular. Atalarımızın bu gereksinimi zamanla simgesel kültürün oluşmasını sağlamıştır. Oluşan bu kültür ise vücut bulma fırsatını ele geçirince sanatı, dini, ritüeli,inancı ve müziği etkilemiştir. Bu durum böyle kalmayıp ilerleyen zamanlarda mitoloji için gerekli olan dilsel karmaşıklığı da meydana getirmiştir.

Özgünlüğü

Düşünme yeteneğine sahip tek canlı türü olan insanlar soyut düşüncelerini somut maddeler ile bir başka insana aktarabilmektedir. Düşüncelerini simgeleştirip karşı tarafa aktarmaya çalışan insanlar farkında olmasa bile kendi aralarında simgesel bir kültür yaratmaktadır.Bundan da anlaşılacağı üzere simgesel kültür ihtiyaçtan doğup gelişerek insanoğluna özgün bir kültür haline gelmiştir. Atalarımız yaklaşık olarak 130.000 yıl önce bu kültürü oluşturmaya başladı biz de bize miras kalan bu yaşlı kültürü her geçen gün daha da karmaşıklaştırıp bir sonraki nesle sunmaktayız.