Sinopsis nedir?

Sinopsis, kelimesinin kökeni Yunanca’dır. Sinopsis,Yunanca’da ”bir görüşte okunup, anlaşılabilen” anlamına gelmektedir. Sinema, televizyon ve yeni teknolojilerle artık dijital ortamlarda da görebileceğiz bir film terimi olarak da en basit anlamıyla ”hikaye özeti” demektir.

 Sinopsis hangi uzunlukta olmalıdır, neden?

Dekoratif Yemek Masası ModelleriSinopsis, yayınlanacak metnin mecrasına göre değişen uzunluklarda yazılabilir. Örneğin, 120 dakikalık bir sinema filmi için sinopsis uzunluğu 1,5 – 2 sayfa aralığında olması yeğlenir. Sinopsisin bu aralıklarda yazılmasının zaruri olmasında yegane amaç sektörel bir uygulamadan kaynaklanmaktadır. Sinopsiste yazılan metni alımlayacak kişiler, kendilerine bir çok senaryo ulaştığı için ve bu senaryoları teker teker okumaktansa bir defada özümseyebilecek sinopsisleri okumayı zamansal manada daha değerli buldukları için böyle bir yol izlerler.

 Sinopsis hangi meslek grubuna aittir?

Sinopsis, daha çok filmciliğe ait bir terim olarak kullanılmaktadır.

Sinopsis’in kullanım alanları nerelerdir?

Başta filmcilik alanında olmak üzere yaratıcı yazım alanında ve dramaturjik metinlerde sinopsis terimiyle karşılaşmamız mümkündür.

Sinopsis yazarken uyulacak en temel prensip nedir?

Kesinliklikle sinopsisimizde diyaloglara yer vermemeliyiz.

neler olmalıdır?

1-İşlenecek tema

2-Olay örgüsünün prototipi

3-Zaman ve mekan

Sinopsis örneklerine nerelerden temin edebilirim?

Sinopsis örneklerinin en iyilerine eğer yabancı diliniz varsa İnternet ortamında bulmak mümkündür. İnternet tarayıcınızdan ”synopsis” kelimesi ile arama yapmanız durumunda karşınıza sinopsis teriminin hakkını verecek tarzda sanatsal dokümana ulaşabilirsiniz. Yabancı dil ile aranız yoksa internetteki aramalarınızda Türkçe bulacağınız örneklerin genelikle yetersiz olması durumu söz konusudur. Bu durumda başvurulacak en güvenilir Türkçe kaynaklar kitaplardır. Türkçe’ye çevrilmiş sinema kitapları ve bu sinema kitaplarının içerisinde senaryo üzerine yoğunlaşmış kitaplar sinopsis yazımı için temel başvuru kaynaklarındandır. Bu kitaplarda sinopsis terimini hakkıyla öğreneceğiniz gibi filme alınmış senaryoların sinopsislerine de erişmiş olacağınızı hatırlatmakta fayda var.